REGULAMIN


SPIS TREŚCI:

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 KLIENCI I UŻYTKOWNICY CARTONIK

3 MODYFIKACJE REGULAMINU

4 ZAMÓWIENIE, PŁATNOŚCI I CENY

5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6 REKLAMACJA PRODUKTU

7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin cartonik.pl obowiązujący od 13.11.2017

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony strony Cartonik.pl, dostępnej pod adresem www.cartonik.pl (dalej „Strona” lub "Cartonik"). Właścicielem grupy Cartonik jest Artur Jóźwik prowadzący działalność pod firmą Inventive Artur Jóźwik.

1.2. Cartonik.pl umożliwia samodzielne zaprojektowanie plakatu zawierającego mapę wybranej lokalizacji (miasta/obszaru) (dalej: „plakat”). Odpłatne usługi oferowane za pośrednictwem Cartonik.pl polegają na przygotowaniu plakatu do druku, druku i dostarczeniu plakatu na wskazany przez Klienta adres (dalej: "Usługi").

1.3. Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2017 r.

2. KLIENCI I UŻYTKOWNICY CARTONIK.PL

2.1. Klientem jest każdy, kto korzysta z Usług. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia („Klient”).

2.2. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto odwiedza stronę cartonik.pl („Użytkownik”).

3. MODYFIKACJE REGULAMINU

3.1. Właściciel Cartonik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w cenniku oraz zawartości Cartonik.pl, o których poinformuje Użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.2. Klient i Usługodawca są związani Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

4. ZAMÓWIENIE, PŁATNOŚCI I CENY

4.1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Cartonik.pl (”Formularz”).

4.2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w PLN. Są to kwoty brutto.

4.3. Ceny widoczne na Stronie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki zostaje doliczony w momencie wyboru sposobu przesyłki na terenie Polski. Zamówienia adresowane poza terytorium Polski prosimy składać drogą mailową.

4.4. Płatności za zamówienie są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Przed płatnością prosimy o zapoznanie się również z regulaminem płatności PayU.

4.5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy wskazany w Formularzu. Wysłanie potwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

4.6. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie z systemu PayU lub w terminie 3 dni od momentu jego złożenia jest ono automatycznie anulowane.

4.7. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim samodzielnie zmian. W przypadku chęci zmiany danych, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail).

5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Formę dostawy wybiera Klient spośród możliwości zaproponowanych przez Cartonik.pl składając zamówienie.

5.2. Plakaty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez zespół Cartonik.pl potwierdzenia (o którym mowa w pkt. 4.5.).

5.3. Właściciel Cartonik zastrzega sobie prawo do wyboru firmy dostarczającej zamówienia spełniającej najwyższe jego zdaniem standardy i zmiany tej firmy w dowolnym momencie, jeśli uzna to za korzystne dla jakości i szybkości dostaw do swoich Klientów.

5.4. Klient ma możliwość osobistego odbioru Plakatu po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. . Ponieważ za każdym razem plakat jest unikalny, drukowany na indywidualne zamówienie Klienta, według sporządzonego przez niego projektu, zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn zm.) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.2. W przypadku otrzymania plakatu zawierającego wady prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zespół Cartonik.pl dokona analizy reklamacji w terminie 14 dni i w przypadku uznania reklamacji wymieni plakat na własny koszt.

6.3. O rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za błędy w druku, wady papieru oraz braki w paczce.

6.4. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca. Zwrot realizuje firma kurierska współpracująca z Usługodawcą.

6.5.Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów.

6.6. Za reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

OPIS USŁUGI

7.1. Edytor mapy dostępny na Stronie umożliwia wybór miejsca (obszar/miasto), z mapy której zostanie wykonany plakat.

7.2. Edytor stanowi zminiaturyzowany podgląd wydruku plakatu, w związku z czym nie jest odwzorowaniem w 100% docelowego obrazu, który zostanie zamieszczony na plakacie. Cartonik.pl dokłada wszelkich starań aby każdy plakat był przygotowany jak najbliżej specyfikacji dostarczonej przez Klienta za pośrednictwem Strony.

7.3. Zalecamy korzystanie z Edytora w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Cartonik.pl automatycznie poprosi o niezbędne dane osobowe, w przypadku korzystania z Usług.

8.2. Podanie danych osobowych na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Usług.

8.3. Dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

9.1.Właściciel Cartonik.pl informuje, że Strona używa mechanizmu plików cookies, podobnie jak większość innych stron internetowych. Mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki cookies identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Dane pozyskane poprzez mechanizm cookies wykorzystywane są w celach statystycznych i emisji reklam.

9.2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Zachęcamy do zgłoszenia się w pierwszej kolejności bezpośrednio do zespołu Cartonik w celu rozwiązania ewentualnych nieporozumień.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

DANE USŁUGODAWCY

Artur Jóźwik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Inventive Artur Jóźwik

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) biuro@cartonik.pl.

tel. +48 723 117 913

Adres do korespondencji: ul. Potockich 29, 04-566 Warszawa.